Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc.

 

* 15. 2. 1896, † 26. 9. 1977

 

Přednosta oční kliniky FN UP v Olomouci

Děkan lékařské fakulty UP v Olomouci

Člen Francouzské oftalmologické společnosti

Člen Rakouské oftalmologické společnosti

Předseda Československé oftalmologické spol.

Člen Evropské oftalmologické společnosti

Čestný člen Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně

Prezident Rotary Clubu

Nositel Ceny Míru

Nositel Ceny statutárního města Olomouce (in memoriam)

Držitel Zlaté medaile UP v Olomouci

Držitel Řádu práce

Držitel medaile Emilie Suchardové

Zakladatel Základní školy pro slabozraké v Litovli

Iniciátor poválečné obnovy vysokoškolského učení v Olomouci

Spoluzakladatel Matice Svatokopecké v Olomouci

Spoluzakladatel Ústavu dějin lékařství na UP

Zakladatel ortoptického oddělení při klinice

Člen redakční rady Sborníku sjezdových prací

Autor 150 vědeckých prací

Provedl impozantní počet operací – 17 781.

 

Profesor Václav Vejdovský nebyl výjimečný jen tím, že stál 50 let v čele oční kliniky a na jeho oddělení sloužily řádové sestry, ale také laskavostí a péčí, které věnoval pacientům. Své postoje ke společenským událostem vyjádřil mimo jiné podpisem 2000 slov, jeho jméno od této chvíle přestalo pro veřejnost existovat, ale lidé na něho nikdy nezapomněli.

 

Důkazem toho je každoroční Mezinárodní oftalmologická konference „Vejdovského vědecký den“ i existence stejnojmenné nadace, která naplňuje jeho odkaz.

 

Více o profesoru Vejdovském na: http://inpv.cz/vv.html