O projektu

 

Putovní výstava fotografií Rozmazaný svět zachycuje život lidí s těžkým zrakovým postižením, zároveň také nabízí exkurz do světa jejich očima a v tom je unikátní. Umožňuje nahlédnout, jak vidí lidé s degenerací sítnice, barvoslepostí, krátkozrakostí nebo dalekozrakostí, s dvojitým viděním, šedým nebo zeleným zákalem a s mnoha dalšími zrakovými vadami a závažnými očními onemocněními.

Výstavou chceme upozornit právě na závažná oční onemocnění, které mohou končit až slepotou. Včasnou diagnostikou lze následkům těchto onemocnění předcházet.

Výtěžkem z výstavy a prodejem fotografií chceme podpořit nákup přístrojů pro včasnou diagnostiku, léčení zraku a předcházení pooperačních komplikací.

 

 

Pořadatel

 

Pořadatelem výstavy Rozmazaný svět je Nadace prof. Vejdovského.

Posláním nadace je pomáhat překonávat každodenní překážky lidem s těžkým zrakovým postižením. Již 26. rokem se stejně jako nositel jména nadace pan Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc. snažíme dělat vše pro to, aby lidé se zrakovým handicapem mohli žít důstojný život. Zároveň usilujeme o prevenci vzniku závažných očních onemocnění a snížení rizika pooperačních komplikací.

Za dobu více jak dvou desetiletí tak pomohla Nadace prof. Vejdovského mnoha lidem na celém území České republiky nákupem kompenzačních pomůcek, zajištěním vzdělání a rekvalifikací, zakoupením přístrojů pro včasnou diagnostiku, pomohla vyšetřit a vyléčit tupozrakost tisícům dětí a zasloužila se o postavení historicky první nové školy pro zrakově postižené děti.

Je nám ctí, že můžeme pokračovat v jeho odkazu.

Více o nadaci naleznete na: http://inpv.cz/onadaci.html

Jak pomoci

1. Návštěvou výstavy

2. Zakoupením fotografií

3. Zasláním dárcovské sms ve tvaru:

DMS KUK 30  (nebo 60 nebo 90 Kč dle Vašeho výběru) na telefonní číslo: 87 777

4. Pravidelným příspěvkem po dobu, po kterou budete chtít

zasláním DMS ve tvaru: DMS TRV KUK 30  (60 nebo 90 Kč dle Vašeho výběru) na číslo: 87 777

Cena jedné DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč (dle vašeho výběru), nadace obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.

5. Zasláním daru na účet nadace:

ČSOB, č.ú.: 154986714/0300