O projektu

 

Putovní výstava fotografií Rozmazaný svět zachycuje život lidí s těžkým zrakovým postižením, zároveň také nabízí exkurz do světa jejich očima a v tom je unikátní. Umožňuje nahlédnout, jak vidí lidé s různýmmi zrakovými vadami, jako je degenerace sítnice, barvoslepost, krátkozrakost nebo dalekozrakost, dvojité vidění, šedý nebo zelený zákal a další zrakové vady.

Výstavou chce Nadace prof. Vejdovského upozornit na závažná oční onemocnění, které mohou končit až slepotou. Včasnou diagnostikou lze těmto onemocněním předcházet.

Výtěžkem z výstavy ze zaslaných dárcovských SMS a darů chceme podpořit nákup přístrojů pro včasnou diagnostiku a léčení zraku.

 

 

Pořadatel

 

Posláním nadace je pomáhat překonávat každodenní překážky lidem s těžkým zrakovým postižením. Stejně tak jako Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc., jehož jméno nadace nese, se snažíme dělat vše pro to, aby lidé se zrakovým handicapem mohli žít důstojný a aktivní život. Zároveň usilujeme o prevenci vzniku závažných očních nemocnění a snížení rizika pooperačních komplikací. Pomáháme tak zajistit tu nejlepší dostupnou péči o Váš zrak.

 

Za dobu více jak tří desetiletí tak pomohla Nadace prof. Vejdovského tisícům lidem po celém území České republiky nákupem kompenzačních pomůcek, zajištěním vzdělání a rekvalifikací, zakoupením lékařských přístrojů, pomohla vyšetřit a vyléčit tupozrakost stovkám dětí a zasloužila se o postavení historicky první nové školy pro zrakově postižené děti v Olomouci-Hejčíně.

 

Je nám ctí, že můžeme pokračovat v odkazu osobnosti prof. Václava Vejdovského.

Více o nadaci naleznete na: http://inpv.cz/onadaci.html

Jak pomoci

  1. Zasláním dárcovské SMS ve tvaru:

DMS KUK 30

DMS KUK 60

DMS KUK 90

(dle zvolené výše příspěvku)

na telefonní číslo: 87 777

Cena jedné DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč.   

Nadace obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

  1. Pravidelným příspěvkem – zasláním SMS ve tvaru:

DMS TRV KUK 30

DMS TRV KUK 60

DMS TRV KUK 90

(dle zvolené výše příspěvku)

na telefonní číslo: 87 777

 

Cena jedné DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč.   

Nadace obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

3. Zasláním daru na účet nadace:

ČSOB, č.ú.: 154986714/0300

Zasláním daru pomůžete společně s námi zajistit

tu nejlepší možnou dostupnou péči o Váš zrak.

 

Děkujeme, že pomáháte s námi!